Nyheter

Cflow introduserer online loggesystem for brønnbåter


1. januar 2016 innføres nye krav til loggføring i norske brønnbåter. Cflow har i flere år solgt en løsning som innfrir disse kravene, og dermed tilfredsstiller myndighetenes behov for kontroll med brønnbåtene. Vi har imidlertid sett et behov for å gi de øvrige brukerne en økt merverdi ved bruk av loggesystemet.

Vi introduserer derfor Cflow Synergy Log, et nytt loggesystem som tar sikte på å samle, organisere, presentere og dele loggedata via en skyløsning. Dette vil gjøre loggedataene direkte tilgjengelige for sporbarhetssystemer, redere, oppdrettere, forskere og myndigheter, og vil gi helt nye muligheter for kunnskapsoppbygging rundt brønnbåtoperasjoner.

Cflow Synergy Log
Figur 1. Hovedkomponenter i Cflow Synergy Log.

Cflow Synergy Log utvikles i samarbeid med Searis AS i Trondheim (www.searis.no). Searis utvikler teknologi som gjør det mulig å nyttiggjøre seg av store mengder data fra ulike kilder, for ulike typer brukere og behov. Systemet er utviklet spesielt for å kunne hente inn- og dele data med tredjepartsleverandører, og vi ønsker å inkludere så mange leverandører som mulig i systemet. Vi inviterer derfor interesserte aktører til å kontakte oss. Utviklingsprosjektet er støttet av Innovasjon Norge og SkatteFUNN.


Figur 2. Grafiske elementer i den nye løsningen.

 

 


Cflow Fish Handling AS | Holsneset 25 | N-6030 Langevåg | Tel: +47 70 19 59 00 | e-mail:office@cflow.no