Cflow Fish Handling AS - Hjem

Skreddersydde løsninger til fiskeri- og havbruksnæringen


Cflow utvikler og produserer fiskehåndteringsutstyr til fiskeri- og havbruksnæringen. Vårt løfte er å tilføre våre kunder økt lønnsomhet i form av lavere svinn, bedre kvalitet og høyere pris på sitt råstoff. Vi jobber i dag ut fra fire kjerneområder:

 

Brønnbåter

Komplette systemer for vannbehandling og fiskehåndtering til brønnbåter

Fiskebåter

Systemer for håndtering og oppbevaring av fisk i fiskebåterAkvakultur

Systemer for skånsom håndtering og flytting av fisk.

Pelagiske anlegg

Systemer for effektiv og nøyaktig håndtering og oppbevaring av fisk som bevarer råvarekvaliteten.

       

 


Cflow Fish Handling AS | Holsneset 25 | N-6030 Langevåg | Tel: +47 70 19 59 00 | e-mail:office@cflow.no