Cflow Fish Handling AS

Produkter og tjenester


Cflow Fish Handling sitt primære virksomhetsområder er design, engineering, automasjon og produksjon av nøkkelferdige totalløsninger for fiskehåndtering i brønnbåter og fiskefartøy, samt akvakultur og prosessanlegg på land. Vi leverer alt fra helt enkle produktløsninger til komplette systemleveranser.

Vi har egen engineerings-avdeling som tegner, konstruerer og designer produkter og kundetilpassede system. Med gjennomtenkt design og arrangement, og et nært samarbeid med kunder, gir vi praktiske og effektive løsninger på utfordrende oppgaver. Egne ansatte på design og konstruksjon gjør at vi er fleksible og parate til å gjøre endringer etter hvert som ny teknologi og nye løsninger utvikles. I vår egen automasjonsavdeling utvikler vi systemer for styring og overvåking i samarbeid med våre kunder.

Brønnbåter

Cflows brønnbåt-teknologi er en av de mest brukte og anerkjente løsninger for lossing, lasting og transport av laks og ørret i merder langs kysten både i Norge og Chile. Med hovedfokus på å håndtere og transportere fisken så skånsomt som mulig, vil våre systemer ivareta de krav kundene har til både fiskehelse og økonomi.

Vi leverer følgende systemer og produkter:

 • Laste- og lossesystemer
 • Avlusing
 • Veie- og tellesystemer
 • Sirkulasjonssystemer
 • Vannbehandling
 • Sorteringssystemer
 • Ozon desinfisering
 • Lukket-brønnbåt løsninger
 • RSW kjøling
 • Vaskesystemer
 • Kontroll og overvåkning
 • Sporingssystemer

 

Fiskebåter

Våre løsninger er tilpasset tøffe miljøer på havet, og kan brukes i en rekke operasjoner om bord. Våre løsninger vil gjøre din hverdag som operatør enklere og mer oversiktlig, og ikke minst mer økonomisk.

Vi leverer følgende systemer og produkter:

 • Vakuumpumper
 • Avsilingskasser
 • Produksjonslinjer
 • Dekksarrangement
 • Levendefisk håndtering
 • RSW styring
 • Ballastkontroll
 • Ozonsystemer
 • Slanger og koblinger
 • Kontrollsystem
 • Mengdemåling og flowmåling

Akvakultur

Dagens oppdrettsnæring er spesielt opptatt av bærekraftig utvikling, minimering av sykdommer og økonomisk avkastning. Cflow har med sine løsninger og teknologi gjort sitt ytterste for å tilfredsstille og imøtekomme næringen på disse områdene. Utvikling av skånsomme løsninger for pumping, transport og kjøling av fisk har bidratt til at kundene har fått det beste ut av sine investeringer i teknologi fra Cflow.

Vi leverer:

 • Prosesslinjer
 • Transportsystemer
 • Elektrisk bedøvelse
 • Bløgging
 • Utblødningssystemer
 • Sentralvakuum
 • Kjøling og lagring
 • Kvernsystemer

Pelagisk prosessering

Med strenge krav til å håndtere store mengder fisk i høyt tempo gjennom lange avstander, kreves det systemer som både er oversiktlige, nøyaktige og med høy stabilitet. Cflow har både i Norge og Chile vært med å utvikle systemer for fabrikker med kapasitet for å håndtere oppimot 1500 tonn fisk per dag, der kravene til streng overvåking og god kontroll på prosessene har vært avgjørende.

Vi leverer:

 • Rørtransport
 • Sorteringssystemer
 • Lagringssystemer
 • Pakkelinjer
 • Bulktanker
 • Buffertanker
 • Distribusjon
 • Avfallstransport og avfallslagring

Vannbehandling

Cflow leverer teknologi og løsninger som løser mange behov innen vannbehandling. Vi leverer:

 • UV-reaktorer
 • Partikkelfiltre
 • Ballastkontroll
 • Ozonering og oksygenering
 • Lufting (CO2-fjerning)

 


Cflow Fish Handling AS | Holsneset 25 | N-6030 Langevåg | Tel: +47 70 19 59 00 | e-mail:office@cflow.no